foto

Zasada jawności w zamówieniach Prawa i obowiązki wynikające

Zasada jawności w zamówieniach. Prawa i obowiązki wynikające z poszczególnych form udziału. Wykonawcy wprzódy od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także oświadczenia składane poprzez wykonawców, w tym JEDZ, będą musiały być składane.

Zobacz więcej ...

foto

PZP od 2021 roku Zasady szacowania wartości

PZP od 2021 roku Zasady szacowania wartości zamówienia jest reprezentacja teoretycznych zadań oraz praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys € z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień poniżej 130 tys zł wiążących od 1 stycznia 2021 roku także innych zamówień wyłączonych ze stosowania.

Zobacz więcej ...