foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca.

Zobacz więcej ...

foto

Zarządzanie i forum wspólnoty mieszkaniowej w Polsce

Zarządzanie i forum wspólnoty mieszkaniowej w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - oznacza to to w wyniku powstawania nowych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin czyli innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie.

Zobacz więcej ...

foto

użytkowanie wieczyste a wspólnota mieszkaniowa i Budżet aktywności

użytkowanie wieczyste a wspólnota mieszkaniowa i Budżet aktywności przedsiębiorstwa budowlanego. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł poświęcony problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zadania dotyczące: kosztów kontraktów, w tym.

Zobacz więcej ...