foto

Upadłość konsumencka w 2020 roku a jak wygląda i nowelizacja

Upadłość konsumencka w 2020 roku a jak wygląda i nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto krańcowość terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Nowe przepisy przewidują też, że w sprawach przeciw konsumentom sąd będzie z urzędu badał, innymi słowy doszło do przedawnienia lub nie. Skuteczne dochodzenie opłaty.

Zobacz więcej ...