foto

Elektronizacja zamówień publicznych

Elektronizacja zamówień publicznych. Kiedy obowiązuje gatunek pisemna, a kiedy elektroniczna?. Wykonawcy już od kwietnia roku są zobowiązani do stosowania nowej praktyki polegającej na składaniu oświadczenia JEDZ. W postępowaniach unijnych od października br. oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także.

Zobacz więcej ...