foto

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a również pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo wielkość rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości środków trwałych: 1. Środki.

Zobacz więcej ...

foto

Czy będą ulgi na zakup kasy

Czy będą ulgi na zakup kasy fiskalnej online i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do przemian w przepisach. Sprzedaż przez sieć a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania.

Zobacz więcej ...

foto

Majątek trwały 2020 cechy dla pracowników działów

Majątek trwały 2020 cechy dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie dodatkowo tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces.

Zobacz więcej ...