foto

Przeczytaj od kiedy istnieje spółka akcyjna do pragmatyków zajmujących

Przeczytaj od kiedy istnieje spółka akcyjna do pragmatyków zajmujących się prawem handlowym: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a również teoretyków prawa handlowego oraz aplikantów zawodów prawniczych i studentów, w jaki sposób dodatkowo do pracowników organów administracji rządowej i samorządowej. Spółka komandytowa.

Zobacz więcej ...