Skuteczna oferta zamówieniach

Artykuł ma istota praktyczny. Obejmuje dlatego swym zakresem nie tylko informacje teoretyczne, przecież podobnie przykłady zastosowania przepisów w praktyce i porady autorki – doświadczonego praktyka. Cennym uzupełnieniem artykule są liczne wzory dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw gotowych do wykorzystania w codziennej pracy, a zarówno tezy z najnowszych wyroków Krajowej Izby Odwoławczej wydanych po (tj. wejściu w życie nowelizacji Pzp). Artykuł ułatwi procedowanie również osobom rozpoczynającym nie wcześniej pracę w zamówieniach publicznych, jakim sposobem i z większym natężeniem zaawansowanym w procesie zmierzającym do wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami. W artykule opisano zgodne z obowiązującym stanem prawnym informacje istotne również dla wykonawców, jak i zamawiających, dotyczące m.in.:- dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, - dokumentów skutecznie potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, - informacji, które można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa, - dokumentów od podmiotów trzecich i podmiotów zagranicznych, - dokumentów przedmiotowych, próbek i certyfikatów, pełnomocnictw, - uzupełniania i wyjaśniania dokumentów innymi słowy oświadczeń.