foto

Zwiększenie stanu posiadanych poprzez jednostkę

Zwiększenie stanu posiadanych poprzez jednostkę pomocy społecznej pozostałych środków trwałych. Specyfika rachunkowości budżetowej (a wówczas także rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w ograniczonym obszarze – jest.

Zobacz więcej ...