Przygotowanie postępowania o

Dzięki artykule zamawiający dowiedzą się, jakim sposobem planować zamówienia publiczne, by zrealizować je w sposób w największym stopniu skuteczny i uniknąć zarzutu podziału zamówienia na części w sprawie ominięcia stosowania przepisów pzp. Autorka na praktycznych przykładach pokazuje, w jaki sposób prawidłowo sporządzić opis przedmiotu zamówienia i oszacować jego wartość. Wyjaśnia przy tym problematyczne kwestie złączone między innymi z ustalaniem wartości zamówień uzupełniających i zamówień na dostawy innymi słowy usługi. Opracowanie zawiera również przydatne wskazówki na temat sporządzania i przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Czytelnik pozna reguły dokumentowania na potrzeby sprawozdawczości między innymi zamówień sektorowych oznacza to zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania kodeksów ustawy. Pisarka tłumaczy, w jaki sposób przewozić sprawozdanie w sytuacjach, podczas gdy zamawiający mają złożoną strukturę organizacyjną, powierzyli udzielenie zamówienia pełnomocnikowi lub udzielali zamówień w zakresie grupy kapitałowej. Książka została wzbogacona o wzory planów, wniosków i innych dokumentów, jakie ułatwią codzienną pracę osób odpowiedzialnych za planowanie i sprawozdawczość w obszarze zamówień publicznych.