W jaki sposób pertraktować z najemcą obniżenie lub zawieszenie czynszu – studium przypadku skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich, jacy chcieliby rozpocząć karierę zawodową w obszarze zarządzania najmem lub stoją przed wyzwaniem przeprowadzenia własnej inwestycji w najem/podnajem poprzez okres kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Ukierunkowane jest przede wszystkim na przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów działalności zawodowej również inwestycyjnej na rynku najmu i podnajmu w warunkach ograniczeń i nadciągającego kryzysu gospodarczego. Podczas najem lokali kc,najem lokalu bez pozwolenia na użytkowanie,najem lokali a lada fiskalna,najem instytucjonalny lokalu przedstawiony zostanie przegląd bieżących uwarunkowań prawnych wpływających bezpośrednio i za pośrednictwem na funkcjonowanie rynku nieruchomości. Najem lokali online poprowadzone W jaki sposób negocjować z najemcą obniżenie lub odroczenie czynszu – studium przypadku zostanie poprzez praktyka z 10 letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, w tym 8 letnim doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i zarządzania najmem, który podzieli się własnymi doświadczeniami Możliwości wypowiedzenia umów najmu na gruncie prawa cywilnego i zapisów umownych w przedmiocie zarządzania portfelem nieruchomości pod wynajem w bieżących warunkach, prowadzenia negocjacji z najemcami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej, zabezpieczenia wykonania zawartych umów najmu, uwarunkowania aktywności opartej na podnajmie, możliwości wypowiedzenia umowy najmu na gruncie zapisów umownych również Kodeksu cywilnego. Najem lokali zawiera w największym stopniu aktualną problematykę związaną z prowadzeniem działalności w sektorze najmu/podnajmu w dobie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i najem lokali użytkowych,najem lokalu dla firmy,wynajem lokalu we francji,najem lokalu jakie konto.