Upadłość i zgłoszenia wierzytelności po 24 marca 2020 roku umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w nowy kształt upadłości konsumenckiej niezbędnym jak w praktyce ustalane są przesłanki warunkujące zatwierdzenie warunków sprzedaży zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest jakie są formalne uwarunkowania zgłoszenia wierzytelności w sprawach wszczętych po 24 marca 2020 roku próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny prawa również przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli także na pogłębienie informacji dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet oraz zminimalizowanie zagrożeń powiązanych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.