Prawo restrukturyzacyjne - Analiza dotychczasowego orzecznictwa sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych w sprawach, w których wnioski wpłynęły po 112016 r sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie jakie są możliwości uzyskania oddłużenia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną? ustawy - Prawo upadłościowe także niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka istotnie zmienia regulacje Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie wiedzy odnośnie do znowelizowanych przepisów, a również wypracowanie w toku dyskusji i rozwiązywania przypadków właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według innowacyjnych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, oraz postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia dodatkowo adwokat jakie są możliwości uzyskania oddłużenia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną? posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka wzór szkolenia pozwoli na zrealizowanie analizy omawianych problemów z w najwyższym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.