Nowe prawo budowlane - zmiana trybu uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i drobiazgowy wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze względu na rosnący problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych także ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w obszarze procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały również regulacje przyspieszające sprawa sądowa inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych aktualizacja przez marszałków województwa baz danych wyłączenie stosowania art 11-12b oraz art 42-46w Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub regionalnych geoportalach, inne wyłącznie w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze ówczesny to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części wskutek na utrudniony dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany. dotychczasowe spowolnienie procesu inwestycyjnego