foto

Nowe PZP od 2021 roku Wybrane nowe definicje

Nowe PZP od 2021 roku - Wybrane nowe definicje dnia 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Pozostało zatem jeszcze trochę czasu, który zarówno zamawiający, w jaki sposób i wykonawcy powinni wykorzystać na zapoznanie się z nową regulacją i dopasowanie się do jej wymogów. Rynek społeczny czeka rewolucyjna zmiana, do której wszyscy wykonawcy i zamawiający muszą się dobrze przygotować.

Zobacz więcej ...

foto

COVID19 Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ

COVID-19 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) albo opis potrzeb i wymagań - reguły udostępniania zadawania pytań przez wykonawców i zmiany od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - także poniżej progów. Dużo ekspertów uważa, że poprzednio w dzisiejszych czasach trzeba zaznajomić się z nowymi rozwiązaniami iżby bezpiecznie stosować się wymogi ustawowe. Co ważne obowiązek obejmie.

Zobacz więcej ...

foto

Odpowiedzialność zamawiającego za zobowiązania podwykonawców

Odpowiedzialność zamawiającego za zobowiązania podwykonawców w świetle pzp i na gruncie kc. Termin związania ofertą i skutki jego upływu w obszarze możliwości wyboru oferty i podpisania umowy w świetle najnowszego orzecznictwa polskiego i unijnego, praktyki także wykładni UZP. Stosunek przepisów prawa zamówień publicznych do przepisów prawa konkurencji.

Zobacz więcej ...