foto

Zobacz czy mikropożyczka 5000 wyklucza dofinansowanie

Zobacz czy mikropożyczka 5000 wyklucza dofinansowanie w związku z panującą epidemią koronawirusa państwo przygotowało splot tarczy antykryzysowej, z racji któremu przedsiębiorcy będą mogli zyskać między innymi dodatkowe środki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Środki te da zapożyczenie językowe 5000 złotych na rzecz mikroprzedsiębiorców. Sprawdźmy, jakie warunki trzeba.

Zobacz więcej ...

foto

świadczenie postojowe jaki druk w Tarcza antykryzysowa

świadczenie postojowe jaki druk w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc dla samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą polegać świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie przez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma.

Zobacz więcej ...

foto

Płaca minimalna 2020 brutto rozporządzenie i Zatrudnienie

Płaca minimalna 2020 brutto rozporządzenie i Zatrudnienie bezpośrednie poprzez oddział Leasing Pracowniczy opłacalność wynajmu cudzoziemców. Leasing pracowniczy jest coraz częściej stosowany poprzez firmy szukające oszczędności. W skrócie leasing pracowniczy polega na osiąganiu poprzez pracownika pracy u innego pracodawcy poprzez okres ustalony w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami. mln Cudzoziemców.

Zobacz więcej ...

foto

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej,.

Zobacz więcej ...