foto

PPK 2020 w jednostkach samorządowych obowiązkiem

PPK 2020 w jednostkach samorządowych obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako realizacja wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK również zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na.

Zobacz więcej ...

foto

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy wzór świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano nieporęczny obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie wówczas wtedy, kiedy przerwa między umowami (terminowymi oznacza to bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe, które sprawiają, że świadectwa.

Zobacz więcej ...