foto

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku na świadczenie

Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko.

Zobacz więcej ...

foto

Pomoc materialna dla doktorantów ustawa 20 po

Pomoc materialna dla doktorantów ustawa 2.0 - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może liczyć każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną.

Zobacz więcej ...