foto

Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej

Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi.

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się ktora kolumna to zwrot podatku wpis o podatkach

Upewnij się ktora kolumna to zwrot podatku - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej informacji w obszarze procedury odzyskiwania podatku Vat naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny napór zostanie usytuowany na przygotowanie.

Zobacz więcej ...

foto

Przeczytaj koszt w działalności

Przeczytaj koszt w działalności gospodarczej wejście w życie kodeksów związanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski biznes w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno jednak szukać zapowiadanych poprzez minister Jadwigę Emilewicz konkretnych zapisów dotyczących skrócenia terminu zwrotu VAT. Mimo to w transmisji.

Zobacz więcej ...

foto

podatki lokalne jakie są i Wzorcowe

podatki lokalne jakie są i Wzorcowe zasady rozliczeń kosztów działalności pomocniczej Nieruchomości. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z aspektu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza kwant obejmuje powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania.

Zobacz więcej ...

foto

opłat lokalnych Koszty aktywności produkcyjnej

opłat lokalnych. Koszty aktywności produkcyjnej. Podstawowym celem mojego artykułu tutaj jest reprezentacja tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem dodatkowo wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł święty jest projektowaniu zakładowych planów kont.

Zobacz więcej ...

foto

Rozliczanie podatku od towarów

Rozliczanie podatku od towarów i usług w logistyce. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach wielce często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami, spedytorami i kierowcami. Warto je poznać i stosować, a praca stanie.

Zobacz więcej ...

foto

Schematy podatkowe MDR 2020

Schematy podatkowe MDR 2020 określenie pojęcia „Wspomagający” dla do skarbników, głównych księgowych również innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz.

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokonywania

Prowadzenie ksiąg rachunkowych dokonywania wydatków w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – indeks księgowa, program finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych także sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jakże i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną pojedyncze zadania realizowane poprzez OPS-y z.

Zobacz więcej ...

foto

VAT 2020 obostrzenia w zakresie utrzymania

VAT 2020 obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego peryfraza wprowadzonych także projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie.

Zobacz więcej ...

foto

Techniczne metody rozliczeń

Techniczne metody rozliczeń kosztów uwzględniające reguły istotności i szczegółowości. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z aspektu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza dawka mieści przestrzeń rachunku.

Zobacz więcej ...