foto

Podmiotowe środki dowodowe w zamówieniach publicznych

Podmiotowe środki dowodowe w zamówieniach publicznych i nowe Prawo zamówień publicznych - istotne zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. Jestem specjalistą w obszarze zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu.

Zobacz więcej ...