foto

Klasyfikacja budżetowa 2020 wydatków ma na celu uporządkowanie

Klasyfikacja budżetowa 2020 wydatków ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników w obszarze zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości dodatkowo klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Zakres dokumentacji opisujący przyjęte normy (politykę).

Zobacz więcej ...