Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników także na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej albo stykają się z takimi problemami w pracy. Na prawo własność intelektualna zapraszamy zarówno kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT innymi słowy wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, o ile taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który sąd własność intelektualna prawo jest właściwy do jej wprowadzenie do zagadnień dotyczących funkcjonowania sądów ds. własności intelektualnej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.