foto

Umowa umowa deweloperska jakim sposobem sprawdzić do wszystkich

Umowa - umowa deweloperska jakim sposobem sprawdzić do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, tymczasem też do inwestorów, dla jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby.

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo wezwanie do udzielenia

Nowe prawo wezwanie do udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakże ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny innymi słowy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie.

Zobacz więcej ...

foto

Jakie obowiązki informacyjne spoczywają

Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na pracodawcy w związku z przetwarzaniem danych zawartych w dokumentacji zfśs? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia.

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus Podstawy legislacyjne

Pracownik w koronawirus Podstawy legislacyjne zatrudniania cudzoziemców Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jakże i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był teraźniejszy w marcu, w czerwcu jest przedtem onegdaj zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, jednakowoż także potrzeby pracodawców spojone ze stosowanymi podczas.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania

wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane.

Zobacz więcej ...

foto

Nakłady inwestycyjne w oświatowych

Nakłady inwestycyjne w oświatowych oddziałach budżetowych – ewidencja i rozliczanie. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upełnomocnień również obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych.

Zobacz więcej ...

foto

Ewidencja przychodów finansowych Podstawą prawną uznawana

Ewidencja przychodów finansowych. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil upoważnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje.

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa

wieloletnia prognoza finansowa kraków to Prognozowania kroczącego z budżetowaniem. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób by ograniczyć jego wady.

Zobacz więcej ...

foto

Legalna pobyt cudzoziemca Stan wyższej konieczności

Legalna pobyt cudzoziemca Stan wyższej konieczności wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach powiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców również nowe projekty postępowania organów.

Zobacz więcej ...