foto

Procedury obrotu nieruchomościami

Procedury obrotu nieruchomościami o gospodarce nieruchomościami. Artykuł www zawiera planowane przemiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania przez władze gminy właścicieli, jakich nieruchomości pozostały podłączone do tych samych urządzeń infrastruktury technicznej lub którym stworzono warunki do używania z wybudowanej drogi bez.

Zobacz więcej ...