foto

Zapewnienie systemów zarządzania zgodnością

Zapewnienie systemów zarządzania zgodnością. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce normy compliance pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jak nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa.

Zobacz więcej ...