foto

Regulamin gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych

Regulamin gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. W lekturze kompleksowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości procent od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych opłaty pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym także niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna reguły naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji.

Zobacz więcej ...